Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Κορυφή της Σελίδας

Τεχνική υποστήριξη

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τα εργαλεία και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την υποστήριξη της διαρκούς αξίας των ad notam προϊόντων σας. Για να λάβετε την καλύτερη υποστήριξη για τα προϊόντα μας - και από αυτό το site - πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ποιο προϊόν ad notam έχετε.

1. Προϊόν

2. Σειρά

3. Μοντέλο

4. Issue

FAQs

Η αναζήτησή σας δεν παρήγαγε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ επαναπροσδιορίστε την αναζήτησή σας αλλάζοντας παραμέτρους.

 • Το DSTB-IPTV είναι εξοπλισμένο με μία θύρα Lan και ενσωματωμένο με 802.11 b/g/n Wi-Fi. Χρησιμοποιείστε τη θύρα LAN αν θέλετε να συνδεθείτε στο δίκτυο σας μέσω καλωδίου. Και οι δύο επιλογές (Wi-Fi και Ethernet) μπορούν να απ-ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα, μέσα από το Mενού Ρυθμίσεων ή από τον Οδηγό Εγκατάστασης στις αρχικές ρυθμίσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Ethernet και τη ρύθμιση του Wi-Fi, παρακαλώ αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης DSTB-IPTV.

-Ελέγξτε τις μπαταρίες στο remote control. Αν το φως LED στο remote control δεν ανάβει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο βάλτε καινούριες μπαταρίες. -Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας IR στην οθόνη δεν παρεμποδίζεται. -Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το remote control σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων. -Αν χρησιμοποιείτε προηγούμενο μοντέλο του αδιάβροχου remote control μας (Waterproof remote), πιέστε το κουμπί DFU στο remote control και δοκιμάστε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Βάλτε στο αθόρυβο τη συσκευή σας, πατώντας το πλήκτρο "MUTE" (MUTE) στο remote control σας. Αν ο ήχος αυτός σταματήσει, πιθανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τη συσκευή σας playout. Αν εξακολουθείτε να ακούτε το βουητό ενώ η συσκευή σας βρίσκεται σε σίγαση, τότε μπορεί να πρόκειται για κάποιο ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό ζήτημα ή για κάποιο πρόβλημα με την ίδια την οθόνη. Για να εξακριβώσετε πιθανό θέμα με τη συσκευή playout ή κάποιο θέμα καλωδίωσης, παρακαλώ επιλέξτε μια διαφορετική πηγή εισόδου (HDMI1, HDMI2...) προκειμένου να ακούσετε εάν ο ήχος συνδέεται με κάποια από αυτές. Σε περίπτωση που ο ήχος προκύπτει από μία και μόνο πηγή εισόδου και σταματά όταν επιλέγετε κάποια άλλη πηγή εισόδου, παρακαλώ αποσυνδέστε εντελώς τη συσκευή playout της συγκεκριμένης πηγής εισόδου από την οθόνη και ελέγξτε/αντικαταστήστε την συσκευή playout ή την καλωδίωση. Για να εξακριβώσετε αν υπάρχει πιθανό ηλεκτρικό θέμα, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό της οθόνης σας είναι συνδεδεμένο στo ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα (φάση) με αυτό της/των συσκευής/ών playout. Ο ευκολότερος τρόπος να το ελέγξετε είναι να συνδέσετε όλες τις συσκευές (οθόνη, συσκευές playout, ακουστικά...) στην ίδια ηλεκτρική πρίζα. Τέλος, αποσυνδέστε τα πάντα από την οθόνη σας εκτός από τα ηχεία και το τροφοδοτικό. Εάν συνεχίσετε να ακούτε τον ήχο αυτόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της notam.

 • DFU

  Πατήστε το πλήκτρο "SETUP" στο τηλεχειριστήριο για να μεταφερθείτε στο OSD Menu στην οθόνη. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στη "Setup Settings". Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής σας καθώς και η έκδοση του τυποποιημένου λογισμικού εμφανίζονται στα δεξιά. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-TS2

  -Πατήστε το πλήκτρο "MENU" στο τηλεχειριστήριό σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu set-top-box. -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο ""System". -Επιλέξτε "Information" για να δείτε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας, καθώς και το την έκδοση του εξοπλισμού/τυποποιημένου λογισμικού. -Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-IPTV

  Επιλέξτε τις "Settings" στη γραμμή μενού για να μεταφερθείτε στις ρυθμίσεις. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "System >About Device". Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής σας, καθώς και η έκδοση εξοπλισμού/τυποποιημένου λογισμικού (hardware/firmware) εμφανίζονται στα δεξιά.
 • There are a number of possible causes of picture break-up, pixelation or freezing:
 1. If you are in an area where the signal strength is low, you may need a high-gain aerial for the best reception.
 2. Your aerial should ideally be mounted outside and as high up as possible. It must be pointing in the right direction towards the best local transmitter
 3. The aerial, cables and connections need to be in good condition - cables and connections in particular can become corroded, especially if you live near the sea
 4. It's possible that outside objects are effecting your DVB-T reception , especially if there are large trees near your TV aerial
 5. The TV signal travels in a straight line from the transmitter to the aerial and does not bend well around large objects such as trees. The signal may fluctuate in wet or windy weather. Trees can act as a barrier to the signal, resulting the picture to break up or freeze
 • DFU

  Πατείστε το πλήκτροo "SETUP" στο τηλεχειριστήριό σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu της οθόνη. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "OSD Settings". Επιλέξτε "Language" για να ορίσετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-TS2

  Πατήστε το πλήκτρο "ΜΕΝΟΥ" στο remote control σος για να μεταβείτε στο SET TOP BOX OSD ΜΕΝΟΥ. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω με τις "Option" Επιλέξτε «OSD Language», «Subtitle Language», «Audio Language», για να ορίσετε τη γλώσσα της αρεσκείας σας. Πατήστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-IPTV

  Επιλέξετε «Settings» στην επάνω γραμμή μενού για ένα μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων. Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "Personal>Language & Input" και πιέστε "ΟΚ". Ορίστε την επιθυμητή Γλώσσα στα δεξιά.

 

«Αδιάβροχο IR» remote control

Παρακαλώ προσέξτε: Ο κωδικός διεύθυνσης της IR συσκευής σας θα πρέπει να αλλαχθεί ΠΡΙΝ αλλάξετε τον κωδικό διεύθυνσης του remote control σας. Παρακαλώ προσέξτε: Το DSTB-IPTV μπορεί να ελεγχθεί με τους κωδικούς διεύθυνσης «000» ή «255» (κυρίως κωδικός) μόνο. Πατήστε και κρατήστε το «LEARN» και «POWER» πλήκτρα ταυτόχρονα μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες LED του remote control συνεχώς. Πατήστε και αφήστε μια ακολουθία από τρία αριθμητικά πλήκτρα για κωδικό διεύθυνσης «000» έως «255» (κυρίως κωδικός). Για κωδικό «000» πιέστε το πλήκτρο «0» τρεις φορές. Για κωδικό «99» πιέστε το πλήκτρο «0» μια φορά και το πλήκτρο «9» δύο φορές. Για κωδικό «255» (κυρίως κωδικός) πιέστε το πλήκτρο «2» μια φορά και το πλήκτρο «5» δύο φορές.

 

 

["SlimLine IR" remote control]


Παρακαλώ Προσέξτε: Ο κωδικός της IR συσκευής σας θα πρέπει αν αλλαχθεί ΠΡΙΝ αλλάξετε τον κωδικό του remote control σας. Παρακαλώ Προσέξτε: Το DSTB-IPTV μπορεί να ελεγχθεί με τους κωδικούς διεύθυνσης «000» ή «255» (κυρίως κωδικός) μόνο. Πατήστε και κρατήστε τα πλήκτρα «ΟΚ» και «FAV» ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα έως ότου οι LED λυχνίες του remote control αναβοσβήσουν δύο φορές. 
Η αντιστοίχιση της διεύθυνσης κωδικού του remote control γίνεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «1» για τη διεύθυνση κώδικα «δεκάδες» και πλήκτρο «2» για τη διεύθυνση κώδικα «μονάδες». Ο νέος κώδικας πρέπει να επιβεβαιωθεί πιέζοντας το πλήκτρο «ΟΚ».
Μόλις αποθηκευτεί ο καινούριος κωδικός, η LED λυχνία του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει δύο φορές. 
Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ειδάλλως η LED λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά (παρατεταμένα) και ο προηγούμενος κωδικός θα ισχύει ακόμα. Για τη διεύθυνση «000» μην πιέσετε κανένα πλήκτρο απλά επιβεβαιώστε πιέζοντας το «ΟΚ».
Για τη διεύθυνση «99» πιέστε το πλήκτρο «1» εννιά φορές και το πλήκτρο «2» εννιά φορές.
Για η διεύθυνση «255» (κυρίως κωδικός) πιέστε το πλήκτρο «1» δεκαπέντε φορές και το πλήκτρο «2» δεκαπέντε φορές (0xFF=255).

 

 • Οι περισσότερες playout συσκευές (SET-TOP-BOX, DVD, Blu-ray, Κονσόλες παιχνιδιών κ.α.) ελέγχονται με ένα υπέρυθρο σήμα (IR). Από τη μία μεριά, τοremote control σας μεταδίδει ένα υπέρυθρο σήμα (IR) μόλις πατήσετε ένα πλήκτρο, και από την άλλη μεριά, η playout συσκευή σας έχει έναν υπέρυθρο δέκτη (IR) που δέχεται το σήμα, αναλύει τον κώδικά του και έπειτα εκτελεί τη σχετική εντολή. Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της χρήσης των υπέρυθρων (IR) ως σύστημα ελέγχου, είναι το γεγονός ότι και τα δύο, remote control και συσκευή, πρέπει να "βλέπουν" το ένα το άλλο...
  Η οθόνη σας έχει έναν ενσωματωμένο δέκτη υπέρυθρων (IR) (προφανώς για να ελέγχει όλα τα χαρακτηριστικά της οθόνης σας). Η IR Out θύρα της οθόνης επιτρέπει στον ληφθέντα IR κωδικό να "περάσει" (ανά-μεταδοθεί) διαμέσου αυτών των θυρών. Αυτό σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε την playout συσκευή σας πίσω από έναν καθρέπτη/ τζάμι ή ακόμα και σε απομακρυσμένη τοποθεσία και πάλι να έχετε τον έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα remote control υπέρυθρων (IR). Στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείτε έναν πομπό IR συνδεδεμένο με το IR Out2 (LED) από τη μια μεριά και από την άλλη θα τοποθετήσετε έναν πομπό IR (LED) μπροστά από τον δέκτη IR της playout συσκευής σας.
  Το IR Out2 σχεδιάστηκε για τους Πομπούς IR 5VDC χρησιμοποιώντας ένα 2.5mm MONO μίνι- βύσματα υποδοχής.
  Οι λεπτομέρειες των ακροδεκτών είναι: Άκρο- Σήμα, Περίβλημα- GND.
  Σε ορισμένες περιπτώσεις η συσκευή σας playout θα διαθέτει μια επιπλέον θύρα για σήματα "wired" remote control IR.
  Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το IR Out1(Καλώδιο) χρησιμοποιώντας ένα 3.5mm STEREO μίνι- βύσμα υποδοχής.
  Οι λεπτομέρειες των ακροδεκτών είναι: Άκρο- Δεν χρησιμοποιείται, Κουδούνισμα- Σήμα και Περίβλημα -GND.

Ο εξωτερικός δέκτης IR θα πρέπει να συνδεθεί με τη θύρα IR IN.
Αυτή η θύρα είναι σχεδιασμένη για Δέκτες IR 5VDC χρησιμοποιώντας ένα 3.5mm STEREO μίνι- βύσμα υποδοχής.
Λεπτομέρειες ακροδεκτών: Άκρο- +5VDC, Ήχος - Σήμα και Οθόνη - GND.
Παρακαλώ προσέξτε: Μόλις συνδεθεί ένας εξωτερικός δέκτης IR απενεργοποιεί τον ενσωματωμένο δέκτη IR της οθόνης.

 • Προς το παρόν ο εξοπλισμός της οθόνης υποστηρίζει τα σήματα ήχου εξόδου στη "speaker level".
  Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τη "speaker level to line level" του αντάπτορα/ μετατροπέα για να συνδεθείτε με τον δέκτη του ήχου σας.
 • Μπορείτε να συνδέσετε ηχεία που έχουν αντίσταση 8Ω (Ohm) και μπορούν να χειριστούν ισχύ τουλάχιστον των 10W.
 • Για πληροφορίες «Πώς να ξεκλειδώσω το OSD MENOY» παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης της ad notam.
 • Το αδιάβροχο remote control μπορεί να "μάθει" κώδικες IR που θα αντιστοιχούν στα πλήκτρα του remote control. Παρακαλώ αναφερθείτε στον "ad notam Waterproof Remote Programming Guide" που βρίσκεται  here

Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση.
-Βεβαιωθείτε πως οι αντάπτορες ρεύματος της οθόνης σας είναι συνδεδεμένοι με το ίδιο κύκλωμα ρεύματος (φάση) όπως και η συσκευή playout. Ο πιο απλός τρόπος να βεβαιωθείτε είναι να συνδέσετε όλες τις συσκευές (οθόνη, συσκευή playout, δέκτες...) στην ίδια ηλεκτρική πρίζα.
-Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές playout από την οθόνη και ανοίξτε το OSD Μενού. Εάν ακόμα εξακολουθούν να εμφανίζονται αυτές οι γραμμές επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

Δεν μπορώ να εκτελέσω γενικές εντολές (ήχος, πηγές εισόδου ενέργειας.):
-Ελέγξτε την ένδειξη LED του remote control. Εάν δεν ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο παρακαλώ εισάγετε καινούριες μπαταρίες.
-Βεβαιωθείτε ότι ο IR αισθητήρας στην οθόνη δεν παρεμποδίζεται.
-Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε το remote control σε απόσταση 3 μέτρων από την οθόνη.
-Αν χρησιμοποιείτε προηγούμενο μοντέλο του αδιάβροχου remote control (Waterproof remote), πιέστε το κουμπί DFU στο remote control και δοκιμάστε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.
-Επαναφέρετε τον κωδικό του IR remote control σας στο Κυρίως κώδικα (Εργοστασιακή προεπιλογή). Παρακαλώ αναφερθείτε στον «Οδηγό προγραμματισμού τουremote control» που βρίσκεται here.

 

Δεν μπορώ να ανάψω την οθόνη.
-Ελέγξτε την ισχύ της οθόνης. Η κατάσταση LED θα πρέπει να είναι αναμμένη εφόσον υπάρχει ισχύς. Κόκκινο - αναμονή, Πράσινο-On.
-Μόλις η κατάσταση LED κρυφτεί, παρακαλώ ελέγξτε τον αντάπτορα ισχύος - θα πρέπει να έχει τη δική του κατάσταση LED (Πράσινο).
-Τελευταίο, ελέγξτε την πρίζα ρεύματος (χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή...)

 

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό της οθόνης "IR Pass Through" συνδέοντας έναν IR emitter (συμπεριλαμβανομένου καλωδίου επέκτασης) στη θύρα IR Out2 (LED) της οθόνης. Εάν η πηγή σας είναι εξοπλισμένη με μία ενσύρματη IR θύρα ελέγχου, χρησιμοποιείστε το IR Out1 (καλώδιο).
  Και οι δύο IR Out θύρες είναι ενεργές ταυτόχρονα.
  Όποιο σήμα ληφθεί από τον ενσωματωμένο δέκτη IR της οθόνης θα αναμεταδίδεται μέσω των IR Out θυρών.
  Βεβαιωθείτε ότι ο IR emitter είναι συνδεδεμένος ή τοποθετημένος μπροστά από τον δέκτη IR.
 • Η οθόνη δεν έχει ενσωματωμένο tuner. Θα χρειαστείτε να χρησιμοποιήσετε ένα set - top- box για να συνδεθείτε με την οθόνη μέσω του HDMI.
 • Χρησιμοποιώντας το Αδιάβροχο ή το Slimline remote control μπορείτε να ελέγχετε πλήρως την οθόνη σας, DSTB-TS2 και DSTB-IPTV συσκευές playout. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανάβουν/ σβήνουν το φώτα LED καθρέπτη και να ανακαλούν τον προγραμματισμένο φωτισμό σας (εφόσον έχει εγκατασταθεί Dimmer φωτισμός).
  Το σύστημα φωτισμού LED καθρέπτη έχει πολλά άλλα χαρακτηριστικά που ελέγχονται με το remote control του Dimmer.
  Το Ψηφιακό ρολόι ελέγχεται (αλλαγή ώρας/ μορφοποίηση) με το δικό του IR remote control.

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Βεβαιωθείτε πως οι αντάπτορες ρεύματος της οθόνης σας είναι συνδεδεμένοι με το ίδιο κύκλωμα ρεύματος (φάση) όπως και η συσκευή playout. Ο πιο απλός τρόπος να βεβαιωθείτε είναι να συνδέσετε όλες τις συσκευές (οθόνη, συσκευή playout, δέκτες...) στην ίδια ηλεκτρική πρίζα.
-Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές playout από την οθόνη και ανοίξτε το OSD Μενού. Εάν ακόμα εξακολουθούν να εμφανίζονται οι παραμορφώσεις στην οθόνη σας επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Βεβαιωθείτε πως οι αντάπτορες ρεύματος της οθόνης σας είναι συνδεδεμένοι με το ίδιο κύκλωμα ρεύματος (φάση) όπως και η συσκευή playout. Ο πιο απλός τρόπος να βεβαιωθείτε είναι να συνδέσετε όλες τις συσκευές (οθόνη, συσκευή playout, δέκτες...) στην ίδια ηλεκτρική πρίζα.
-Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές playout από την οθόνη και ανοίξτε το OSD Menu. Εάν ακόμα εξακολουθούν να εμφανίζονται οι παραμορφώσεις στην οθόνη σας επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

Όλα μας τα προϊόντα υποστηρίζουν διακριτικές εντολές IR.

 • DFU 

  -Πατείστε το πλήκτρo "MENU" στοremote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Μενού του Set Top Box.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "System".
  Επιλέξτε "Information" για να βρείτε το μοντέλο της συσκευής σας και τις πληροφορίες της έκδοσης του τυποποιημένου λογισμικού (hardware/firmware).
  -Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-TS2

  -Πατείστε το πλήκτρo "MENU" στοremote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Μενού του Set Top Box.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "System".
  Επιλέξτε "Information" για να βρείτε το μοντέλο της συσκευής σας και τις πληροφορίες της έκδοσης του τυποποιημένου λογισμικού (hardware/firmware).
  -Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-IPTV

  -Επιλέξετε "Settings" στην επάνω γραμμή menu για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "System >About Device".
  -Ο αριθμός του μοντέλου της συσκευής σας και οι πληροφορίες της έκδοσης του τυποποιημένου λογισμικού (hardware/firmware) εμφανίζονται στα δεξιά.

-Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση ειδικά αν χρησιμοποιείται το Component input.
-Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές playout από την οθόνη και ανοίξτε το OSD Menu. Εάν ακόμα εξακολουθούν να εμφανίζονται τα λάθος χρώματα στην οθόνη σας επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 • Για να αποκλείσετε πιθανό θέμα της συσκευής playout παρακαλώ αλλάξτε την οθόνη σε μια αχρησιμοποίητη πηγή εισόδου (HDMI3, USB). Επιθεωρείστε τη μπλε οθόνη (no signal). Εάν ακόμα εξακολουθεί ο οπίσθιος φωτισμός να εμφανίζεται διαφορετικό παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Δυστυχώς, οι ενημερώσεις τυποποιημένου λογισμικού γίνονται μόνο μέσω USB.
  Για να έχετε πρόσβαση στη USB θύρα μετά την εγκατάσταση προτείνουμε να εγκαταστήσετε μία επέκταση καλωδίου USB.
  -Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά το αρχείο καταγραφής του τυποποιημένου λογισμικού (firmware) για ενημερώσεις για να καθορίσετε αν πραγματικά είναι απαραίτητη η ενημέρωση.
  -Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στη θύρα USB της συσκευής παρακαλούμε εγκαταστήστε μία επέκταση καλωδίου USB για μελλοντικές ενημερώσεις.
 • DFU  

  -Πατείστε το πλήκτρo "SETUP" στο remote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu στην οθόνη.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "Setup Settings".
  -Επιλέξτε "Factory Reset"
  -Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.
 • Προς το παρόν (για την έκδοση τυποποιημένου λογισμικού - firmware3.xx) η αποθήκευση ρυθμίσεων σε USB δεν είναι δυνατή.
  Η Αποθήκευση/ Φόρτωση ρυθμίσεων από USB θα είναι διαθέσιμες σε μελλοντικές ενημερώσεις τυποποιημένου λογισμικού (firmware).

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση.
-Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές playout από την οθόνη και ανοίξτε το OSD Menu. Εάν ακόμα εξακολουθεί να είναι λευκή η οθόνη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 • Please check the following:
 1. Check the remote's LED indicator. If it doesn't lit when you press a key please insert new batteries.
 2. Make sure that the IR sensor on the screen is not obstructed. 
 3. Make sure you are using the remote within 3 meters of the screen.
 4. If you are using a previous model of our waterproof remote, press the DFU button on the remote and try the remote again.
 5. Reset your remote's IR address code to master code (factory default). Please refer to your remote's Programming Guide.
 6. Check for screen's power. It's status LED should lit as long as there is power. Red - Standby, Green -On.
 7. Check the power adaptor - it should have it's own status LED (Green)
 8. Check your electrical power socket (using another electrical device...)
 • Η ετικέτα με το σειριακό αριθμό της συσκευής σας μπορεί να βρεθεί στο πίσω μέρος της συσκευής σας και στο κουτί συσκευασίας της συσκευής σας.
 • Το αρχείο καταγραφής αλλαγών του τυποποιημένου λογισμικού (firmware) επισυνάπτεται σε κάθε αρχείο ενημέρωσης του λογισμικού. Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για διορθωμένα σφάλματα, καινούργια χαρακτηριστικά και γνωστά ζητήματα.
 • Ανά διαστήματα εκδίδουμε ενημερώσεις λογισμικού (firmware) για να επιδιορθώσουμε σφάλματα και / ή να προσθέσουμε καινούργια χαρακτηριστικά.
  Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά το αρχείο καταγραφής του τυποποιημένου λογισμικού (firmware) για να καθορίσετε αν πραγματικά είναι απαραίτητη η ενημέρωση.
  Μόλις αποφασίσετε να ενημερώσετε το λογισμικό παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη το σωστό αρχείο για το μοντέλο σας.
  Αν δεν είστε σίγουροι ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση, ειδικά τις συνδέσεις των ηχείων σας.

 -Ελέγξτε τη στάθμη ήχου της οθόνης σας ή αν είναι σε "MUTE".
-Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση, ειδικά τις συνδέσεις των ηχείων σας.

 • Δυστυχώς, το ερώτημα δεν ανήκει στις FAQ... Θα πρέπει να έχετε βασικές γνώσεις εφαρμογών σειριακού ελέγχου, εφαρμογές λογισμικού επικοινωνίας και πως να τα χρησιμοποιείτε.
 • Η οθόνη μπορεί να σβήσει αυτόματα εάν ο "Signal Loss Timer" έχει ρυθμιστεί σε οτιδήποτε εκτός από OFF και δεν παρουσιάζεται κανένα έγκυρο σήμα στην ενεργοποιημένη πηγή εισόδου της οθόνης.
  Μια άλλη αιτία είναι η λανθασμένη εγκατάσταση που προκαλεί θερμότητα - η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 40°C / 104°F.
  Όταν τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε εντελώς κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ροή αέρα γύρω από τις πλευρές και το πάνω μέρος
  του αντάπτορα ρεύματος δεν εμποδίζεται. Το τροφοδοτικό χρειάζεται να έχει «ελεύθερο χώρο» τουλάχιστον 100mm γύρω για τα μοντέλα DC12V και 200mm γύρω για τα μοντέλα DC24V.
  Εάν κανένα από τα δύο δεν εμπίπτει στην περίπτωσή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 -Παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε διαλέξει τη σωστή πηγή εισόδου (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε ότι το DVD σας δεν είναι σε "sleep mode" και ότι οι παράμετροι του video είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές ανάλυσης της οθόνης σας.
-Συνδέστε το DVD σας σε μια άλλη πηγή εισόδου της οθόνης και/ ή αντικαταστήστε την καλωδίωση.

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση.
-Προσπαθήστε να επαναξεκινήσετε τη συσκευή playout (OFF, περιμένετε ένα (1) λεπτό και ξανά ON).

 • Τα CAD σχέδια για τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα κατόπιν αίτησης σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • DFU 

  -Πατείστε το πλήκτρo "SETUP" στο remote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu στην οθόνη.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "Display Settings".
  -Ορίστε τις "Aspect Ratio" σε 16:9. Εάν συνεχίζει να υπάρχει ακόμα πρόβλημα ρυθμίστε τις παραμέτρους εξόδου της συσκευής βίντεο.
  -Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 

 • DSTB-TS2

  -Πατείστε το πλήκτρo "MENU" στο remote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu του Set Top Box.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "Picture".
  -Προσαρμόστε τις παραμέτρους στις "Aspect Ratio"
  -Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu..

 

 • DSTB-IPTV

  -Επιλέξετε "Settings" στην επάνω γραμμή μενού για ένα μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων.
  -Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "Device>Display".
  -Προσαρμόστε τις παραμέτρους του μεγέθους εμφάνισης και θέσης, της συσκευής σας.
 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Για πληροφορίες όσον αφορούν την κατανάλωση ρεύματος παρακαλώ αναφερθείτε στα φύλλο δεδομένων του προϊόντος. Τα φύλλα δεδομένων μπορούν να βρεθούν εδώ:
 • Η βαθμονόμηση των οθονών γίνεται συνήθως από έναν ειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας εξοπλισμό βαθμονόμησης.
  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Η μονάδα δίσκου θα πρέπει να ξαναμορφοποιηθεί σε σύστημα αρχείων FAT32, ΠΡΙΝ αντιγράψετε οποιοδήποτε αρχείο σε αυτή.
  Είμαστε ενήμεροι για το γεγονός ότι δεν είναι όλες οι συσκευές USB flash drive συμβατές με τις οθόνες μας. Σε περίπτωση που η αναβάθμιση του τυποποιημένου λογισμικού (firmware) δεν ξεκινήσει αυτόματα μόλις δώσετε εντολή, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο μοντέλο/κατασκευαστή μονάδας δίσκου USB.
 • Τα remote control IR της ad notam είναι συμβατά με μορφοποίηση NEC. Ίσως προσπαθείτε να λάβετε σήματα IR που δεν είναι μορφοποιημένα σε NEC.
  Παρακαλώ αναφερθείτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας playout για να βρείτε ποιές μορφοποιήσεις IR χρησιμοποιεί.
 • Για τις λεπτομέρειες του ρυθμού ανανέωσης παρακαλώ αναφερθείτε στο φύλλο δεδομένων του μοντέλου της οθόνης σας. Τα φύλλα δεδομένων μπορούν να βρεθούν here.

η IR In χρησιμοποιεί ένα 3.5mm STEREO mini-jack βύσμα:
-Οι λεπτομέρειες των ακροδεκτών είναι: Tip - +5VDC, Ring - Signal and Screen - GND.
IR Out (καλώδιο) χρησιμοποιεί ένα 3.5mm STEREO mini-jack βύσμα:
-Οι λεπτομέρειες των ακροδεκτών είναι: Tip - Not Used, Ring - Signal and Sleeve - GND
IR Out2 χρησιμοποιεί ένα 2.5mm MONO mini-jack βύσμα:
-Οι λεπτομέρειες των ακροδεκτών είναι:Tip - Signal, Sleeve - GND

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
- Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση ειδικά αν χρησιμοποιείται το Component input.
-Ανοίξτε το OSD Menu. Εάν ακόμα εξακολουθεί να μην υπάρχει τίποτα στην οθόνη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 -Ελέγξτε τη συσκευή playout αντικαθιστώντας το είδος μέσου, κανάλι ή συνδέστε μια άλλη συσκευή playout στην οθόνη σας.
-Συνδέστε τη συσκευή playout σε μία άλλη θύρα εισαγωγής (HDMI1, HDMI2...)
-Ελέγξτε/ αντικαταστήστε την καλωδίωση.
-Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές playout από την οθόνη. Εάν ακόμα τα ηχεία βουίζουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα μας VGA σε HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες και για το φύλλο δεδομένων παρακαλώ κοιτάξτε εδώ here.
 • Μπορεί να είναι η υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο Set Top Box. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το Set Top Box βρίσκεται σε καλά αεριζόμενη περιοχή, ιδιαίτερα αν το τροφοδοτικό βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Εγκαταστήστε το προϊόν σε ένα ξερό μέρος όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να μην υπερβαίνει τους 40°C / 104°F.

 -Πατείστε το πλήκτρo "MENU" στο remote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu του Set Top Box.
-Πλοηγηθείτε προς τα κάτω στο "Channel Search".
Επιλέξτε "DB Management" για να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας ή να φορτώσετε τη λίστα με τα κανάλια.
Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

-Πατείστε το πλήκτρo "MENU" στο remote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Menu του Set Top Box.
-Στο μενού "Program" επιλέξτε "Program Edit".
-Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "000000", αλλά μπορεί να τροποποιηθεί με το μενού «System».
-Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο και Μπλε για να μετακινηθείτε, παραλείψετε, κλειδώσετε ή διαγράψετε ένα κανάλι.
-Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο FAV του remote control σας για να προτιμήσετε ένα κανάλι.
-Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο INFO του remote control σας για να προτιμήσετε ένα κανάλι.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του DSTB-TS2 προϊόντος.

 here.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστα καναλιών της δικής σας προτίμησης.
Πατείστε το πλήκτρo "MENU" στο remote control σας για να μεταφερθείτε στο OSD Μενού του Set Top Box.
-Στο μενού «Program» επιλέξτε "Program Edit".
-Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «000000», αλλά μπορεί να τροποποιηθεί με το μενού "System"
-Πατήστε το πλήκτρο "FAV", μετά πατήστε "UP" ή "DOWN" για να επισημάνετε ένα κανάλι, και πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
-Το επιλεγμένο κανάλι θα φέρει το σύμβολο "FAV" και θα προστεθεί στη λίστα προτίμησής σας.
-Για να αφαιρέσετε ένα αγαπημένο κανάλι από τη λίστα προτίμησης, επισημάνετε το επιλεγμένο κανάλι και πιέστε το πλήκτρο "FAV" ξανά.
-Πατήστε το πλήκτρο "EXIT" για να βγείτε από το OSD Menu.

 • No. Currently we do not have any analog tuner Set Top Box.

-To mirror defogger είναι εφοδιασμένο με τερματικό στιλπνότητας.
-Όπως και με κάθε ηλεκτρικό προϊόν, συνιστούμε η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από ένα ειδικευμένο άτομο, και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της δόμησης και ηλεκτρισμού.
-Διακόψτε το ρεύμα απο τον ηλεκτρικό πίνακα πριν την εγκατάσταση.
-Συνδέστε τα καλώδια του mirror defogger σύμφωνα με τις τοπικού κανονισμούς.
-Ο χρωματικός κώδικας μας για την καλωδίωση: Καφέ -Φάση, Μπλε- Ουδέτερο και Πράσινο- Γείωση.
-Συνίσταται να συνδέσετε τα mirror defoggers παράλληλα με τα φώτα του καθρέπτη/ φώτα μπάνιου για να ανάβουν και να σβήνουν τα φώτα.
-Για ανεξάρτητη σύνδεση συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη αποκλειστικά γι' αυτό με ένδειξη LED.

 • Όχι. Το mirror defogger ελέγχεται μόνο μέσω διακόπτη.

Όλα τα τροφοδοτικά έχουν μια ενδεικτική λυχνία LED η οποία θα πρέπει να γίνεται πράσινη μόλις συνδεθούν με το ρεύμα.
Εάν η ενδεικτική λυχνία LED δεν ανάψει καθόλου μπορεί να φταίει ένα ελαττωματικό καλώδιο ρεύματος (αντικαταστήστε το...), ή δεν υπάρχει ρεύμα στη πρίζα (συνδέστε σε άλλη πρίζα...) ή το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.
Εάν η ενδεικτική λυχνία LED είναι κόκκινη τότε το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.

 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Εάν η ενδεικτική λυχνία LED δεν ανάψει καθόλου μπορεί να φταίει ένα ελαττωματικό καλώδιο ρεύματος (αντικαταστήστε το...), ή δεν υπάρχει ρεύμα στη πρίζα (συνδέστε σε άλλη πρίζα...) ή το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.

Πιθανόν να είναι πρόβλημα θερμότητας που προκλήθηκε από μία εσφαλμένη εγκατάσταση.
-Το τροφοδοτικό θα πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα ξηρό μέρος όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να μην υπερβαίνει τους 40°C / 104°F.
-Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό στην κορυφή ή το πίσω μέρος από το σύστημα καθρέπτη για να αποτρέψετε υπερφόρτωση θερμότητας.
-Το τροφοδοτικό θα πρέπει να εξασφαλιστεί καταλλήλως για να αποφευχθεί τυχόν αστάθεια και/ή πτώση.
- Όταν το τροφοδοτικό εγκατασταθεί κάθετα, ο ανεμιστήρας θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή.
-Όταν τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε εντελώς κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ροή αέρα γύρω από τις πλευρές και το πάνω μέρος
και δεν περιορίζεται. Θα πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 250mm γύρω από το τροφοδοτικό.
Εάν δεν εμπίπτει στην περίπτωσή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 • - ET 426, 12VDC, 66W / 5.5A είναι συμβατό με DFU-0133-xxx μέχρι τα DFU-0216-xxx μοντέλα.
  - ET_547, 24VDC, 200W / 8.3A είναι συμβατό με DFU-0260-xxx μέχρι το DFU-0460-xxx και μοντέλο DFU-0550-003
  - ET_428, 24VDC, 600W / 25A είναι συμβατό με DFU-0550-xxx μέχρι το DFU-0840-xxx
  - ET_550, 12VDC, 25W / 2.08A είναι συμβατό με Digital Clock, DSTB-TS2 και DSTB-IPTV
  - ET_565, 24VDC, 90W / 3.75A είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα Lighted Mirror.

Ναι. Για να επεκτείνετε την χαμηλή τάση του καλωδίου παρακαλούμε χρησιμοποιήστε/ παραγγείλτε τα παρακάτω προϊόντα:
- ET_559, 12VDC Καλώδιο Επέκτασης, 5m.
- ET_634, 24VDC Καλώδιο επέκτασης, 5m.

 • Πιθανόν να οφείλεται σε λανθασμένη σύνδεση καλωδίων, ένα κύκλωμα υπερφορτώνεται ή ένα τροφοδοτικό είναι ελαττωματικός. Προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια άλλη υποδοχή. Εφόσον και στο άλλο κύκλωμα γίνεται διακοπή καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει το ηλεκτρικό σύστημα.
  Εφόσον σιγουρευτείτε ότι το πρόβλημα είναι απο μία συσκευή της ad notam παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και καλωδιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης μας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της ad-notam.

Το τροφοδοτικό δεν χρειάζεται ενεργό εξαερισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες για να εγκαταστήσετε σε κοίλωμα τοίχου.
-Το τροφοδοτικό θα πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα ξηρό μέρος όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να μην υπερβαίνει τους 40°C / 104°F.
-Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό στην κορυφή ή στο πίσω μέρος από το σύστημα καθρέπτη για να αποτρέψετε υπερφόρτωση θερμότητας.
-Το τροφοδοτικό θα πρέπει να εξασφαλιστεί καταλλήλως για να αποφευχθεί τυχόν αστάθεια και/ή πτώση.
-Όταν το τροφοδοτικό εγκατασταθεί κάθετα, ο ανεμιστήρας θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή.
-Όταν τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε εντελώς κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ροή αέρα γύρω από τις πλευρές και το πάνω μέρος
και δεν υπάρχει περιορισμός. Θα πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 250mm γύρω από το τροφοδοτικό.

Το τροφοδοτικό ρεύματος μπορεί να εγκατασταθεί πίσω από γυαλί αλλά ίσως θα υπάρχει δυσκολία στο σέρβις. Συνιστάται ιδιαιτέρως να ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον MirrorPower 600 (ET_428) πίσω από καθρέπτη/γυαλί. Παρακαλούμε ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες για να το εγκαταστήσετε πίσω από καθρέπτη/ γυαλί.
-Το τροφοδοτικό ρεύματος θα πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα ξηρό μέρος όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να μην υπερβαίνει τους 40°C / 104°F.
-Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό ρεύματος στην κορυφή ή το πίσω μέρος από το σύστημα καθρέπτη για να αποτρέψετε υπερφόρτωση θερμότητας.
-Το τροφοδοτικό θα πρέπει να εξασφαλιστεί καταλλήλως για να αποφευχθεί τυχόν αστάθεια και/ή πτώση.
-Όταν το τροφοδοτικό ρεύματος εγκατασταθεί κάθετα, ο ανεμιστήρας θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή.
-Όταν τοποθετείτε το τροφοδοτικό ρεύματος σε εντελώς κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ροή αέρα γύρω από τις πλευρές και το πάνω μέρος
και δεν υπάρχει περιορισμός. Θα πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 250mm γύρω από τον τροφοδοτικό ρεύματος.

Για να επαναφέρετε όλα τα πλήκτρα του Αδιάβροχου remote control της ad notam στις εργοστασιακές ρυθμίσεις , εντολές IR, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
-Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "LEARN" και "POWER" ταυτόχρονα έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη συνεχώς.
Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο «9» τρείς φορές για να εισάγετε τον κωδικό «999».
Η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει και το remote control θα έχει επανέρθει στους αρχικούς IR κωδικούς.

 • Παρακαλούμε αναφερθείτε στα παρακάτω φύλλα δεδομένων:
 1. Για το Αδιάβροχο RC5 τα φύλλο δεδομένων για το IR remote control μπορούν να βρεθούν here.
 2. Για το Αδιάβροχο NEC τα φύλλο δεδομένων για το IR remote control μπορούν να βρεθούν here.
 3. Για το SlimLine RC5 τα φύλλο δεδομένων για το IR remote control μπορούν να βρεθούν here.
 4. Για το SlimLine NEC τα φύλλο δεδομένων για το IR remote control μπορούν να βρεθούν here.
 • Το DFU firmware 3.xx και πάνω χρησιμοποιεί τη μορφή NEC IR. Πιθανόν το remote control σας να χρησιμοποιεί μια παλιότερη μορφή RC5 IR.
  Παρακαλούμε υποβαθμίστε σε DFU firmware to version 2.xx ή παραγγείλτε/ χρησιμοποιείστε ένα νέο, NEC IR, συμβατό remote control

Παρακαλώ αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήστη του universal remote control σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

 • Ναι. Το Αδιάβροχο IR remote control της ad notam μπορεί να προγραμματιστεί για να "learn" (μάθει) τις εντολές του set top box εφόσον αυτές είναι συμβατές με τη μορφή NEC IR. Παρακαλώ αναφερθείτε στον "Waterproof IR remote programming guide" που βρίσκεται here.
 • Μία ένδειξη LED θα πρέπει να ανάβει Κόκκινο σε κάθε πάτημα πλήκτρου.
 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.

Οδηγίες μονταρίσματος μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος σας.
-Το μοντάρισμα στον τοίχο αυτού του προϊόντος απαιτεί ειδικές ικανότητες και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικό προσωπικό.
-Παρακαλούμε διαβάστε τα μέτρα προστασίας πριν μοντάρετε το προϊόν.
-Πάντα χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα μέρη και στηρίγματα.
-Ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα από εξειδικευμένο τεχνικό και να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμού.
-Δύο άτομα χρειάζονται για να σηκώσουν και να μεταφέρουν ένα προϊόν που ζυγίζει πάνω από 25 κιλά ή 55 λίβρες.

Μερικά μοντέλα, ειδικά αυτά που είναι προορισμένα για να εγκαθίστανται σε δημόσια μέρη είναι επικαλυμμένα με μεμβράνη ασφαλείας.
Καθώς κάθε γυαλί μπορεί να σπάσει, το επικαλυμμένο γυαλί ασφαλείας συγκρατεί τα κομμάτια όταν θρυμματιστεί. Σε περίπτωση σπασίματος, η ισχύς του προλαμβάνει το γυαλί να σπάσει σε μεγάλα κοφτερά κομμάτια.
Επιπροσθέτως, οι γωνίες και οι άκρες του γυαλιού είναι πολύ ευαίσθητες. Φροντίστε να μην χτυπήσουν τον τοίχο, ταβάνι ή πάτωμα για να αποφύγετε τυχόν ζημιές ή σπασίματα.

Οδηγίες μονταρίσματος μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος σας.
-Το μοντάρισμα στον τοίχο αυτού του προϊόντος απαιτεί ειδικές ικανότητες και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικό προσωπικό.
-Παρακαλούμε διαβάστε τα μέτρα προστασίας πριν μοντάρετε το προϊόν.
-Πάντα χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα μέρη και στηρίγματα.
-Ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα από εξειδικευμένο τεχνικό και να ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμού.
-Δύο άτομα χρειάζονται για να σηκώσουν και να μεταφέρουν ένα προϊόν που ζυγίζει πάνω από 25 κιλά ή 55 λίβρες.

 • Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της ad notam.
 • Θα χρειαστείτε ένα Dimmer LED γι' αυτό. Εφόσον εγκατασταθεί θα μπορείτε, χρησιμοποιώντας το remote control IR, να ανοίγετε/ σβήνετε το φωτισμό και να ανακαλείτε την αποθηκευμένη από τον χρήστη PRESET1
 • Η οθόνη δεν έχει ενσωματωμένα ηχεία. Οι επιλογές για εξωτερικά ηχεία είναι αόρατα ηχεία γυαλιού ή τα ηχεία οροφής.
 • Μπορείτε να συνδέσετε ηχεία που έχουν αντίσταση 8Ω (Ohm) και ελάχιστη ισχύ 10W.
If you haven't found any useful information, please click next.