Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Αποτύπωμα

 

Operator

B.I. Hellas

Αλεξ. Παπαναστασίου 33,

15451  Ν. Ψυχικό, Αθήνα

 

Τηλ.: +30 210 6727191

Κιν.:  +30 6944 699955

Email: info@bihellas.gr

 


Αρμοδιότητα για το Περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων σύμφωνα με το Τμήμα 7, παρ. 1 Γερμανικά Τηλεμέσα (TMG). Εντούτοις, σύμφωνα με το Τμ. 8 -10 της Γερμανικής Νομοθεσίας Τηλεμέσων (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωμένοι να εποπτεύουν συνεχώς υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να ψάχνουν για αποδείξεις που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

Νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή την παρεμπόδιση χρήσης πληροφοριών παραμένουν μη αμφισβητούμενες. Σε αυτή την περίπτωση, η υπάρχει ευθύνη μόνο σε περίπτωση γνώσης για μία συγκεκριμένη παραβίαση νόμου. Παράνομο περιεχόμενο θα αφαιρείται αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή η ύπαρξη αυτού.

 


Αρμοδιότητα για Συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους για εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων. Δεν έχουμε επιρροή στο περιεχόμενο των σελίδων αυτών, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τα περιεχόμενα αυτά. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστοσελίδων είναι πάντα υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα των σελίδων τους.

Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες είχαν ελεγχθεί για τυχόν παραβιάσεις του νόμου κατά τη εγκατάσταση των συνδέσμων. Παράνομο περιεχόμενο δεν είχε εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των ιστοσελίδων αυτών. Συνεχής επιτήρηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς εύλογες ενδείξεις πως έχει υπάρξει παραβίαση νόμου. Παράνομες συνδέσεις θα αφαιρούνται αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή η ύπαρξη αυτών.

 


Πνευματικά δικαιώματα

Περιεχόμενα και συλλογές που δημοσιεύονται από τους παρόχους αυτών των ιστοσελίδων υπόκεινται στους Γερμανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αναπαραγωγή, μετατροπή, διάθεση καθώς και χρήση αυτών εκτός του σκοπού της πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν έγγραφη άδεια από τον συγγραφέα ή τον δημιουργό. Λήψη και αντίγραφα αυτών των ιστοσελίδων επιτρέπονται για ιδιωτική χρήση μόνο.

Η εμπορική χρήση των περιεχομένων μας χωρίς την άδεια του δημιουργού απαγορεύεται.

Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων θα τηρούνται εφόσον τα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων δεν προέρχονται από τον πάροχο. Συνεργάτες τρίτων μερών σε αυτή την ιστοσελίδα αναφέρονται ως έχουν. Εντούτοις, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε παράβαση νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλώ ενημερώστε μας. Τέτοιο περιεχόμενο θα αφαιρείται αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή η ύπαρξη αυτού.