Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Κορυφή της Σελίδας

Έλεγχος και Ενσωμάτωση

Integration Partner

Acentic

TD_Acentic_Integration.pdf

Docomo

TD_DOCOMO_Integration.pdf

Enseo

TD_ENSEO_Integration.pdf

Eona

TD_EONA_Integration.pdf

Vda

TD_VDA_Integration.pdf

Έλεγχος Πρωτοκόλλων

TD_DFU_RS232-Protocol_v2.0_HEX_Format_20120917.pdf

TD_DFU_IR-Protocol_v2.0_CCF_Format_20120917.pdf

TD_DFU_IR-Protocol_v3.0_CCF_Format_20150424.pdf

TD_DFU_IR-Protocol_v3.1_NEC Format_20130619.pdf

TD_DFU_RS232-Protocol_v3.2_ASCII Format_20131122.pdf

TD_DFU_IR-Protocol_v4.0_NEC Format_20140618.pdf

TD_DFU_RS232-Protocol_v4.1_ASCII Format_20150901.pdf