Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

 

1. Επισκόπηση Προστασίας Δεδομένων

 

Γενικά
Τα παρακάτω είναι μια απλή επισκόπηση στο τι γίνεται με τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη προστασία προσωπικών δεδομένων στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

 


Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπο μας

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων στον ιστότοπο μας;

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο επεξεργάζονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή μπορούν να βρεθούν στη νομική γνωστοποίηση

 


Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Μερικά δεδομένα συλλέγονται όταν τα παρέχετε σε εμάς. Αυτά θα μπορούσαν να είναι, τα δεδομένα που εισάγετε σε μία φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα πληροφορικής (IT system) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως τεχνικά όπως το λογισμικό πλοήγησης και το σύστημα λειτουργίας που χρησιμοποιείτε ή όταν έχετε πρόσβαση στη σελίδα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπο μας.

 


Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν για να αναλύσουν πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

 


Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα δεδομένα σας;

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας, την προέλευση τους, τους αποδέκτες, και το σκοπό για τη συλλογή τους χωρίς καμία χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση αυτών, τον αποκλεισμό τους ή τη διαγραφή τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που παρέχεται στη νομική γνωστοποίηση σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για θέματα ιδιωτικού απορρήτου ή της προστασίας δεδομένων. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

 


Αναλυτικά στοιχεία (analytics) και εργαλεία τρίτων μερών
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, δύναται να πραγματοποιούνται στατιστικές αναλύσεις από την συμπεριφορά πλοήγησης σας. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τη χρήση των cookies και των αναλυτικών στοιχείων (analytics). Η ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησης σας είναι συνήθως ανώνυμη, δηλαδή δεν θα μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε από αυτού του είδους τα δεδομένα. Μπορείτε να εξαιρεθείτε ή να αποτρέψετε μια τέτοια ανάλυση με τη μη χρήση ορισμένων εργαλείων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε μιας τέτοιας ανάλυσης. Θα σας ενημερώσουμε παρακάτω πως μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά αυτό το θέμα.

 


2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτική ενημέρωση

 

Προστασία δεδομένων
Οι χειριστές αυτής του ιστοτόπου λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άκρα εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής του ιδιωτικού απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, διάφορα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων θα συλλέγονται. Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Αυτή η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου εξηγεί τι είδος πληροφορία συλλέγουμε και για ποιο λόγο τη χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πως και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Παρακαλώ επισημάνετε ότι δεδομένα που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δύναται να υπαχθεί σε παραβίαση ασφαλείας. Η ολοκληρωτική προστασία των δεδομένων σας από πρόσβαση τρίτων δεν είναι εφικτή.

 


Επισήμανση που αφορά τα υπεύθυνα μέρη για αυτόν τον ιστότοπο.
Τα υπεύθυνα μέρη για επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

 

ad notam AG
Obere Giesswiesen 11
78247 Hilzingen
Τηλέφωνο+49 7731 83 83 900
Email info@ad-notam.com


Τα υπεύθυνα μέρη είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνο ή από κοινού με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τρόπους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.).

 


Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας
Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας των δεδομένων είναι εφικτές μόνο με τη ρητή συναίνεση σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αρκετό. Τα επεξεργασμένα δεδομένα πριν λάβουμε το αίτημα σας μπορούν να υπαχθούν σε νομικές διαδικασίες.

 


Το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών με τις ρυθμιστικές αρχές
Εάν υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, το θιγόμενο μέρος μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή που σχετίζεται με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων είναι ο αξιωματούχος της προστασίας δεδομένων του Γερμανικού Κράτους, όπου εδρεύει η εταιρεία μας. Ένας κατάλογος με ονόματα αξιωματούχων της προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 


Δικαίωμα στη μεταφορά δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα στην πρόσβαση των δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συναίνεσή σας ή με την περάτωση συμβολαίου, να παραδοθούν αυτόματα σε εσάς τους ίδιους ή σε τρίτο μέρος σε τυποποιημένη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Εάν επιθυμείτε την άμεση μεταφορά δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο μέρος, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

 


SSL ή TLS κρυπτογράφηση
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί SSL ή TLS κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως οι ερωτήσεις που στέλνετε σε εμάς ως χρήστες της σελίδας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μία κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας όταν αλλάζει από «http://» σε «https://» και το κλειδωμένο εικονίδιο εμφανίζεται στη μπάρα της διεύθυνσης του περιηγητή σας.

Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένες, τα δεδομένα που μεταφέρετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

 


Κρυπτογραφημένες πληρωμές σε αυτόν τον ιστότοπο
Εάν συνάψετε ένα συμβόλαιο το οποίο απαιτεί να μας αποστείλετε πληροφορίες πληρωμής (π.χ. αριθμό λογαριασμού για άμεσες χρεώσεις), θα ζητήσουμε αυτά τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας.

Οι πληρωμές χρησιμοποιώντας κοινά μέσα πληρωμής όπως (Visa/ MasterCard, άμεση χρέωση) πραγματοποιούνται μόνο μέσω με SSL ή TLS κρυπτογραφημένων συνδέσεων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μία κρυπτογραφημένη σύνδεση στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας όταν αλλάζει από «http://» σε «https://» και το κλειδωμένο εικονίδιο εμφανίζεται στη μπάρα της διεύθυνσης του περιηγητή σας.

Σε περίπτωση κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κάθε πληροφορία πληρωμής που μας υποβάλετε δεν μπορεί να διαβαστεί από τρίτους.

 


Πληροφορίες, μπλοκάρισμα, διαγραφή
Όπως επιτρέπεται από τον νόμο, έχετε το δικαίωμα στην ανά πάσα στιγμή δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα καθώς και στην προέλευση τους, τους αποδέκτες και το σκοπό για τον οποίο αυτά επεξεργάζονται. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση αυτών, τον αποκλεισμό τους ή τη διαγραφή τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που παρέχεται στη νομική γνωστοποίηση σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για θέματα προστασίας δεδομένων.

 


Αντίθεση σε προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Απαγορεύουμε κάθε χρήση στοιχείων επικοινωνίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νομικής γνωστοποίησης όσον αφορά την αποστολή προωθητικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητώς. Ο χρήστης του ιστοτόπου διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να προβεί σε ειδικές νομικές διαδικασίες εάν λάβει ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, ή ανεπίκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam).

 


3. Αξιωματούχος Προστασίας δεδομένων

 

Νόμιμος αξιωματούχος προστασίας δεδομένων
Έχουμε ορίσει αξιωματούχο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

 


Κος Daniel Mayer
ad notam AG
Obere Giesswiesen 11
78247 Hilzingen
Τηλέφωνο: +49 7731 83 83 900
Email: info@ad-notam.com


4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπο μας

 

Cookies
Μερικές από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies βοηθούν τις σελίδες μας να είναι πιο φιλικές προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από τον περιηγητή σας.

Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε ονομάζονται «προσωρινά cookies». Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies αναγνωρίζουν τον περιηγητή σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε τη σελίδα.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον περιηγητή σας για τη χρήση των cookies έτσι ώστε να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα τα δέχεστε ή θα τα απορρίπτετε. Εναλλακτικά, ο περιηγητής σας μπορεί να διαμορφωθεί αυτόματα να δέχεται cookies κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να διαγράφει αυτόματα τα cookies όταν κλείνετε τον περιηγητή σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

Τα cookies που είναι αναγκαία για την ηλεκτρονική επικοινωνία ή που παρέχουν ορισμένες λειτουργίες που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθ.6 παρ. 1, (f) του DSGVO. Ό χειριστής του ιστοτόπου έχει νόμιμο ενδιαφέρον στην αποθήκευση των cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιστη παρεχόμενη υπηρεσία απαλλαγμένη από τεχνικά λάθη. Εάν και άλλα cookies (όπως αυτά που αναλύουν την συμπεριφορά πλοήγησής σας) αποθηκευτούν, τότε αυτά θα τύχουν διαφορετικής, ξεχωριστής μεταχείρισης σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου.

 


Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος του ιστοτόπου αυτόματα συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες τις οποίες ο περιηγητής σας μεταδίδει σε εμάς σε «αρχεία καταγραφής διακομιστή». Αυτά είναι:

 

  • Ο τύπος και έκδοση του περιηγητή
  • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • URL παραπομπής (Referrer URL)
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή με πρόσβαση
  • Ώρα αίτησης διακομιστή
  • IP διεύθυνση

 
Τα δεδομένα δεν θα συνδυαστούν με δεδομένα από άλλες πηγές.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι στο Άρθ. 6 παρ. (1) (f) του DSGVO, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο ή για προσυμβατικά μέτρα ενός συμβολαίου.

 


Φόρμα επικοινωνίας
Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα, συμπεριλαμβανομένου των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δώσει για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας ή στις συμπληρωματικές ερωτήσεις. Δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες χωρίς την άδειά σας.

Γι' αυτό το λόγο θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Αρθ.6 παρ. (1)(a) DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αρκετό. Τα επεξεργασμένα δεδομένα πριν λάβουμε το αίτημά σας μπορούν να υπαχθούν σε νομικές διαδικασίες.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή αυτών, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή εφόσον ο σκοπός για την αποθήκευσή τους δεν υφίσταται πλέον( π.χ. ύστερα από την διεκπεραίωση του αιτήματός σας). Οποιεσδήποτε υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, ειδικά αυτές που αφορούν την υποχρεωτική περίοδο φύλαξης δεδομένων, παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτή τη διάταξη.

 


Εγγραφή στον ιστότοπο
Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπο μας για να έχετε πρόσβαση σε επιπρόσθετες λειτουργίες που προσφέρονται εδώ. Τα δεδομένα που εισάγετε θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της χρήσης του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών για τα οποίες έχετε εγγραφεί. Η υποχρεωτική πληροφορία που ζητείται κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα πρέπει να παρέχεται πλήρης. Ειδάλλως, θα απορρίψουμε την εγγραφή σας.

Για την ενημέρωσή σας για σημαντικές αλλαγές όπως για αλλαγές του σκοπού του ιστοτόπου ή τεχνικών αλλαγών, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας έχετε υποδείξει κατά την εγγραφή σας.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας έχετε δώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθ.. 6 παρ. 1 (α) του DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αρκετό. Τα επεξεργασμένα δεδομένα πριν λάβουμε το αίτημά σας μπορούν να υπαχθούν σε νομικές διαδικασίες.

Θα συνεχίζουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή σας όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στον ιστότοπο μας. Οι νομικές περίοδοι φύλαξης παραμένουν ανεπηρέαστες.

 


Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελάτη και συμβολαίου)
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να καθιερωθεί, τροποποιηθεί νομική σχέση με εμάς (βασικά δεδομένα). Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι στο Άρθ. 6 παρ. 1 (b) του DSGVO, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο ή για προσυμβατικά μέτρα ενός συμβολαίου. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εισάγεστε στον ιστότοπο μας (χρήση δεδομένων) μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για να ενεργοποιήσουμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας ή για να σας χρεώσουμε για αυτές.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα πελατών θα διαγράφονται έπειτα από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή την λήξη της επαγγελματικής σχέσης. Οι νομικές περίοδοι φύλαξης παραμένουν ανεπηρέαστες.

 


Δεδομένα που μεταδίδονται όταν συνάπτετε σύμβαση με ηλεκτρονικά καταστήματα, λιανοπωλητές και ταχυδρομικές παραγγελίες
Μεταφέρουμε προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα σε τρίτους μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι όροι του συμβολαίου σας, για παράδειγμα, σε εταιρείες για την παράδοση προϊόντων στην τοποθεσία σας ή σε τράπεζες για την επεξεργασία της πληρωμής σας. Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός και αν έχετε δώσει ρητή έγκριση. Τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη ρητή έγκρισή σας.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι στο Άρθ. 6 παρ. 1 (b) του DSGVO, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο ή για προσυμβατικά μέτρα ενός συμβολαίου.

 


Δεδομένα που μεταφέρονται όταν υπογράφετε για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

 

Μεταφέρουμε προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα σε τρίτους μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι όροι του συμβολαίου σας, για παράδειγμα σε τράπεζες για την επεξεργασία της πληρωμής σας.

Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός και αν έχετε δώσει ρητή έγκριση. Τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη ρητή έγκρισή σας.

Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι στο Άρθ. 6 παρ. 1 (b) του DSGVO, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο ή για προσυμβατικά μέτρα ενός συμβολαίου.

 


5. Αναλυτικά στοιχεία (analytics) και διαφήμιση

 

Google Analytics
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία analytics. Τελεί υπό τη διαχείριση της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν μια ανάλυση χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Η πληροφορία που παράγεται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου συνήθως μεταδίδεται σε διακομιστή του Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

Τα cookies των Google Analytics αποθηκεύονται βάση του Άρθ.. 6 παρ1 (f) DSGVO. Ο χειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά του χρήστη για να βελτιστοποιεί τον ιστότοπο και τις διαφημίσεις αυτού.

 


IP ανωνυμοποίηση

Έχουμε ενεργοποιήσει την IP ανωνυμοποίηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Η IP διεύθυνση σας θα συντομευθεί από τη Google μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλα μέρη του Συμφωνητικού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν τη μετάδοση τους στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ολόκληρη η IP διεύθυνση θα αποστέλλεται στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστοτόπου για να εκτιμήσει τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς, για να συνθέσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήστη του διαδικτύου από τον χειριστή. Η IP διεύθυνση που μεταδίδεται από τον περιηγητή σας ως μέρος της Google Analytics δεν θα συγχωνεύεται με κανένα άλλο δεδομένο που κρατείται από τη Google.

 


Προσθήκη περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στον περιηγητή σας. Εντούτοις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με αυτή την επιλογή δεν θα είστε σε θέση να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τα δεδομένα που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου (περιλαμβανομένου και της IP διεύθυνσης) να μεταβούν στη Google, καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, με τη λήψη και την εγκατάσταση του πρόσθετου περιηγητή που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 


Άρνηση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από τη Google Analytics στον παρακάτω σύνδεσμο. Ένα cookie εξαίρεσης θα τοποθετηθεί για να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας στις μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίησε Google Analytics

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως η Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, δείτε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 


Ανάθεση σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία με την Google για την επεξεργασία δεδομένων από τρίτους και για την πλήρη εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών από τις Γερμανικές αρχές για την προστασία των δεδομένων όταν χρησιμοποιείται η Google Analytics.

 


Συλλογή δημογραφικών δεδομένων από την Google Analytics

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τη δημογραφική δυνατότητα της Google Analytics. Αυτή επιτρέπει να παράγονται αναφορές που περιέχουν στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο, και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστοτόπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις που βασίζονται σε ενδιαφέροντα της Google και από δεδομένα επισκεπτών τρίτων μερών. Τα συλλεχθέντα αυτά δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν σε κανένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων στο λογαριασμό Google ή μπορείτε να απαγορεύσετε τη συλλογή των δεδομένων από τη Google Analytics όπως έχει περιγραφεί στο τμήμα «Άρνηση στη συλλογή δεδομένων».

 


Google AdWords και Μετατροπέας Εντοπισμού της Google (Google Conversion Tracking)
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google AdWords. Τα AdWords είναι ένα διαφημιστικό πρόγραμμα από τη Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (Google).

Ως μέρος της Google AdWords, χρησιμοποιούμε τους λεγόμενους μετατροπείς εντοπισμού (conversion tracking). Όταν κάνετε κλικ σε μία διαφήμιση της Google, τοποθετείται ένα cookie μετατροπέα εντοπισμού. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ο περιηγητής σας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας . Τα cookies αυτά λήγουν μετά την πάροδο των 30 ημερών και δεν χρησιμοποιούν προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη. Εφόσον ο χρήστης επισκεφτεί συγκεκριμένες σελίδες του ιστοτόπου και τα cookies δεν έχουν λήξει, η Google και ο ιστότοπος αντιλαμβάνονται ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και μεταβαίνουν σε αυτή τη σελίδα.

Κάθε διαφημιστής της Google AdWords έχει διαφορετικό cookie. Ως αποτέλεσμα, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ενός διαφημιστή της AdWords. Η πληροφορία που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το cookie μετατροπής εντοπισμού χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει στατιστικές για τους διαφημιστές της AdWords που έχουν επιλέξει τον μετατροπέα εντοπισμού. Οι πελάτες ενημερώνονται για τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους, και οι οποίοι ανακατευθύνθηκαν στη σήμανση σελίδας του μετατροπέα εντοπισμού. Εντούτοις, οι διαφημιστές δεν αποκτούν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταυτοποιήσει προσωπικά τους χρήστες. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στον εντοπισμό, μπορείτε να το επιλέξετε με την απενεργοποίηση του cookie Conversion Tracking αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Με αυτή σας την ενέργεια δεν θα περιλαμβάνεστε στις στατιστικές του μετατροπέα εντοπισμού.

Τα cookies του μετατροπέα εντοπισμού (Conversion Tracking) αποθηκεύονται βάση του Άρθ. 6 παρ1 (f) DSGVO. Ο χειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά του χρήστη για να βελτιστοποιεί τον ιστότοπο και τις διαφημίσεις αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Google AdWords και τον Μετατροπέα Εντοπισμού της Google (Google Conversion Tracking) βλέπε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google https://www.google.de/policies/privacy/.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον περιηγητή σας για τη χρήση των cookies έτσι ώστε να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα τα δέχεστε ή θα τα απορρίπτετε. Εναλλακτικά, ο περιηγητής σας μπορεί να διαμορφωθεί αυτόματα να δέχεται cookies κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να διαγράφει αυτόματα τα cookies όταν κλείνετε τον περιηγητή σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου.

 


6. Προσθήκες και εργαλεία

 

YouTube
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί προσθήκες από το YouTube, το οποίο χειρίζεται η Google. Ο χειριστής των σελίδων είναι YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Εάν επισκεφτείτε μια από τις σελίδες μας με δυνατότητα προσθήκης YouTube, καθιερώνεται μία σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Εδώ ο διακομιστής του YouTube ενημερώνεται για ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Εάν έχετε συνδεθεί με τον προσωπικό σας λογαριασμό του YouTube, τότε το YouTube σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συμπεριφορά πλοήγησής σας άμεσα με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό με την αποσύνδεσή σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό του YouTube.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να κάνει τον ιστότοπο μας πιο ελκυστικό. Αυτό αποτελεί έννομο ενδιαφέρον σύμφωνα με το Αρθ.6 παρ. 1 (f) DSGVO

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων του χρήστη, μπορούν να βρεθούν στη δήλωση προσωπικών δεδομένων του YouTube :https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 


Vimeo
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί δυνατότητες που παρέχονται από το διαδικτυακή πύλη του Vimeo. Η υπηρεσία παρέχεται από τη Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Εάν επισκεφτείτε μια από τις σελίδες μας με δυνατότητα προσθήκης Vimeo, καθιερώνεται μία σύνδεση με τους διακομιστές του Vimeo. Εδώ ο διακομιστής του Vimeo ενημερώνεται για ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Επιπροσθέτως, το Vimeo θα λάβει την IP διεύθυνση σας. Αυτό ισχύει ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι με το Vimeo όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή δεν έχετε προσωπικό λογαριασμό στο Vimeo. Η πληροφορία μεταδίδεται στον διακομιστή του Vimeo στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύεται.

Εάν έχετε συνδεθεί με τον προσωπικό σας λογαριασμό του Vimeo, τότε το Vimeo σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συμπεριφορά πλοήγησής σας άμεσα με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό με την αποσύνδεσή σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό του Vimeo.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αναφερθείτε στη πολιτική απορρήτου Vimeo στο :https://vimeo.com/privacy.

 


Διαδικτυακές γραμματοσειρές Google - Google Web Fonts
Για την ομοιόμορφη παρουσίαση των γραμματοσειρών, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαδικτυακές γραμματοσειρές που παρέχονται από τη Google. Όταν ανοίγετε μια σελίδα, ο περιηγητής σας φορτώνει τις απαιτούμενες διαδικτυακές γραμματοσειρές στην κρυφή μνήμη του περιηγητή σας για να παρουσιάσει κείμενα και γραμματοσειρές ορθά.

Για αυτόν τον σκοπό ο περιηγητής σας πρέπει να εγκαταστήσει μία άμεση επικοινωνία με τους διακομιστές της Google. Η Google λοιπόν γνωρίζει ότι ο ιστότοπος μας είχε πρόσβαση από τη δική σας IP διεύθυνση. Η χρήση των διαδικτυακών γραμματοσειρών της Google γίνεται με γνώμονα την ομοιόμορφη και ελκυστική παρουσίαση του ιστότοπου μας. Αυτό αποτελεί έννομο ενδιαφέρον σύμφωνα με το Αρθ.6 παρ. 1 (f) DSGVO

Εάν ο περιηγητής σας δεν υποστηρίζει τις διαδικτυακές γραμματοσειρές, τότε μία καθιερωμένη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή σας.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων του χρήστη, μπορούν να βρεθούν: https://developers.google.com/fonts/faq και στη δήλωση προσωπικών δεδομένων της Google :https://www.google.com/policies/privacy/

 


Google Χάρτες
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Χάρτες μέσω του API. Τελεί υπό τη διαχείριση της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για να χρησιμοποιήσετε τα Google Χάρτες είναι απαραίτητο να αποθηκευτεί η IP διεύθυνση σας. Η πληροφορία συνήθως μεταδίδεται σε διακομιστή του Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί. Ο πάροχος του ιστοτόπου δεν έχει καμία επίδραση στη μεταφορά αυτών των δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google είναι για να κάνουμε τον ιστότοπο μας ελκυστικό για να διευκολύνουμε τον εντοπισμό θέσεων και περιοχών που αναφέρονται στις σελίδες μας. Αυτό αποτελεί έννομο ενδιαφέρον σύμφωνα με το Αρθ.6 παρ. 1 (f) DSGVO

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων του χρήστη μπορούν να βρεθούν στη δήλωση προσωπικών δεδομένων της Google :https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 


7. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής

 

PayPal
Ο ιστότοπος μας δέχεται πληρωμές μέσω PayPal. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Εάν επιλέξετε πληρωμή μέσω PayPal, τα δεδομένα πληρωμής που δίνετε θα αποσταλούν στο PayPal σύμφωνα με το Άρθ. 6, παρ. 1 (α) (συναίνεση) και Άρθ. 6 (b) DSGVO (Επεξεργασία για σκοπούς σύμβασης). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Δεν επηρεάζει την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί παλαιότερα.