Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Κορυφή της Σελίδας

Εκτεταμένη Εγγύηση

Extended Warranty. 36 Months

Με την αγορά σας, η περίοδος εγγύησης για το προϊόν σας ad notam μπορεί να επεκταθεί. Η ad notam προσφέρει τις ακόλουθες επεκτάσεις εγγύησης:

36 μήνες + 8% στην προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή (MSRP)
48 μήνες + 20% στην προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή (MSRP)
60 μήνες + 30% στην προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή (MSRP)

Οι επεκτάσεις εγγύησης ιδανικά πρέπει να κλείνονται με την αγορά σας ενός προϊόντος ad notam, αλλά το αργότερο μέσα σε 4 εβδομάδες μετά την αγορά σας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση σας για εκτεταμένη εγγύηση.